Σχετικά με εμάς

Η Brain Hub είναι ένα Συμβουλευτικό Κέντρο που ενισχύει και υποστηρίζει εταιρικές και ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ασχολούνται με την καινοτομία σε όλους τους τομείς. Μετά από δεκαετίες αφοσίωσης στη διοίκηση επιχειρήσεων, τη διαχείριση έργων, καθώς και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε πολυάριθμους κλάδους και διαφορετικές βιομηχανίες, υπήρξε μια καθοριστική στιγμή όπου συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη της συμβουλευτικής για την καινοτομία∙ μια αντίληψη που εγγυάται αποδεδειγμένα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την κοινωνία. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με την έμπνευση και τη δημιουργία νέων εργαλείων και μεθόδων, χωρίς όμως να αγνοεί την εμπειρία και την ωριμότητα των παραδοσιακών πρακτικών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Brain Hub αποτελείται από αξιόλογους επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς τους, οι οποίοι, όμως, δεν επαναπαύονται. Η καινοτομία για εμάς ξεκινά από τους ανθρώπους μας. Η καινοτομία είναι τρόπος σκέψης, τρόπος ζωής, και όχι απλά μια συνεχής προσπάθεια «να φέρουμε κάτι νέο». Επίσης, η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους με ισχυρά κίνητρα, οι οποίοι μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ακεραιότητα, η ενσυναίσθηση, το ελεύθερο και δημιουργικό πνεύμα, αλλά
ταυτόχρονα φέρνουν τη δική τους νοοτροπία, τις δικές τους εμπειρίες και το στίγμα τους στην ομάδα. Αυτή η σύλληψη επιτρέπει σε εμάς και τους ανθρώπους γύρω μας να
αντλήσουμε πολλά περισσότερα από τη ζωή. Και αυτό επιδιώκουμε.

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε την καινοτομία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας παράλληλα μια απαράμιλλη εμπειρία τόσο για τους πελάτες όσο και για τους υπαλλήλους μας, παραμένοντας πάντα πιστοί στις ηθικές μας αξίες.

Κοινωνία

Κοινωνική Ένταξη

Καθοδηγούμενη από την ισχυρή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και πιστεύοντας σε ένα μοντέλο καινοτομίας χωρίς αποκλεισμούς σε όλους τους τομείς, η ομάδα της Brain Hub επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτουσών, περιθωριοποιημένων και στιγματισμένων ομάδων. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου ανθρώπων, οργανισμών και εταιρειών, προκειμένου να εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον και να αναπτύξουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο.

Βιωσιμότητα

Η ομάδα μας στοχεύει σε μια διεπιστημονική προσέγγιση της βιωσιμότητας, η οποία προσδιορίζει τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντές της και προχωρά στη δημιουργία στρατηγικών βιωσιμότητας για τις εταιρείες∙ στρατηγικές που δε στοχεύουν στην υιοθέτηση επιφανειακών πρακτικών που απλώς ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές μιας βιώσιμης επιχείρησης, αλλά την αξιοποιούν στο έπακρο, βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες της και αυξάνοντας την επιτυχία της.

Συμβουλευτική

Εξασφαλίστε ένα δυναμικό ξεκίνημα με τη Brain Hub.

Η Συμβουλευτική για Καινοτομία ξεκλειδώνει νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και ιδιώτες και βελτιστοποιεί την εμπειρία των πελατών.

Επαναπροσδιορίστε το λειτουργικό μοντέλο της επιχείρησής σας για να βελτιστοποιήσετε την απόδοσή της.

Στη σημερινή πραγματικότητα η λογική «Αν το φτιάξεις, θα έρθουν» είναι πλέον παρωχημένη. Η επιτυχία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος
στηρίζεται στην αναγνώριση και καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων της αγοράς.

Στη Brain Hub επιδιώκουμε πάντα την τεχνολογική καινοτομία, για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων με πρακτικά εργαλεία και μεθόδους· αλλά -το σημαντικότερο- αναπτύσσουμε αποτελεσματικές λύσεις σε δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα για την υποστήριξη της κοινωνικής προόδου, της ισότητας και της συνοχής. Εκτός αυτού, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την αλληλεξάρτηση μεταξύ κοινωνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η επιχειρηματικότητα, για εμάς, είναι μια δύναμη που πρέπει να λειτουργεί για το καλό της κοινωνίας.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και άλλες Χρηματοδοτήσεις

Τα Ευρωπαϊκά και άλλα Χρηματοδοτικά Προγράμματα αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία και ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Χάρη στην τεχνογνωσία και τη μακρόχρονη εμπειρία της ομάδας μας στο χώρο, προσφέρουμε υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της πρότασης και της υλοποίησης του έργου. Ακόμη, παρέχουμε πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα βρείτε την πιο κατάλληλη και συμφέρουσα ευκαιρία χρηματοδότησης για την επιχείρηση ή την ιδέα σας, εστιάζοντας στις ανάγκες και τους στόχους της.

Οικονομία

Τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα όπως και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης όχι μόνο ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, καθώς προσφέρουν κρίσιμη στήριξη σε εταιρείες και οργανισμούς∙ επικεντρώνονται, επίσης, στη συνεχή ανάπτυξή τους, εισάγοντας και προωθώντας νέα οικονομικά συστήματα, μοντέλα και διαδικασίες, που εξυπηρετούν τον άνθρωπο.

Κυκλική Οικονομία

Η ομάδα μας συστήνει στις εταιρείες την έννοια της επιχειρηματικής βιωσιμότητας και τις καθοδηγεί στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων προς την κυκλική οικονομία.

Κρυπτοοικονομία

Η Brain Hub παρέχει ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την κρυπτο-οικονομική. Στόχος μας δεν είναι μόνο να εισαγάγουμε θεωρητικά αυτόν τον όρο, αλλά και να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες με καινοτόμους τρόπους και να ανακαλύψουμε τις πραγματικές εφαρμογές τους στη ζωή.

Περιφερειακή και Τοπική Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Η ομάδα της Brain Hub είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη όχι μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και σε δημόσιους και μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην υλοποίηση καινοτόμων έργων που στοχεύουν στην τοπική και περιφερειακή επιχειρηματική ανάπτυξη.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Ακολουθήστε μας: