Καλωσορίσατε στο Brain Hub!
Καθώς η επιτυχημένη συνεργασία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια,
η ομάδα μας έχει προβεί στη διαμόρφωση Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου της
ιστοσελίδας μας, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητά μας, αλλά και η προστασία
των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας.
Με την πρόσβασή σας στον ιστότοπο του Brain Hub, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει,
κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα σας παρακαλούσαμε να μη χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για
οποιοδήποτε σκοπό.
Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αντιγραφή, η διανομή ή η χρήση του παρόντος
ιστοτόπου ή υλικού που περιέχεται σε αυτόν για την παραγωγή οποιουδήποτε έργου ή
υλικού, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συγκατάθεση του Brain Hub.
Οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπος διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο του Brain Hub για
πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση διέπεται από τους δικούς του όρους χρήσης.
Το Brain Hub διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των όρων χρήσης του διαδικτυακού
τόπου της οποτεδήποτε. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή
αφαίρεσης υλικού στον ιστότοπό της οποτεδήποτε.
Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου θα έχει ως συνέπεια
τον τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς ειδοποίηση και
αυτόματα.
Το Brain Hub δεν παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης του
περιεχομένου της για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν έχετε το δικαίωμα να παρουσιάζετε
περιεχόμενο από τον παρόντα ιστότοπο σε οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο χωρίς την
αναγραφή της πηγής (brainhub.gr).